Polityka prywatnościNiniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony internetowej działającej pod domeną www.poznaj-sponsorke.pl.


Kontakt z właścicielem jest możliwy poprzez e-mail: biuro@poznaj-sponsorke.pl. Właścicielem strony jest administrator danych.


§1 Definicje


Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:


    Strona - strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.poznaj-sponsorke.pl za pośrednictwem której Klient może zawrzeć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
    Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści i zawartość strony
    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, smartphonie lub tablecie. Po za tym informacje można odczytywać przez system teleinformatyczny Administratora.


§2 Dane osobowe


I. Przetwarzanie danych.


    Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Podmiot opisany §1 pkt 1.
    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranych od Użytkowników.
    Administrator gwarantuję poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.


II. Podanie danych przez Użytkownika.


    Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.
    Nie wyrażenie zgody na podanie danych może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji strony.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.


    Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych za pomocą narzędzi, które udostępnia nam strona.
    Administrator nie udostępnia danych, które są przekazywane mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
    Administrator nie posiada odpowiednich narzędzi, które pozwoliły mu określić czas przechowywania zgromadzonych danych wyniku ich specyfiki. Nie będą one przechowywane dłużej niż do momentu zamknięcia owego strony.


IV. Podstawa przetwarzania danych.


    Dane w celach opisanych w §2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkowników.


    Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2, w tym w szczególności do:

       a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

       b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

       c. prawo do przenoszenia danych;

       d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

       e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora;

§3 Pliki Cookies


1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

    a. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony;

    b. dostosowanie zawartości strony do preferencji danego Użytkownika;

    c. w celach statystycznych;

    d. w celach marketingowych.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoich urządzeniach końcowych Użytkownika, np. komputerze, smartfonie lub tablecie.

2a. Dokonanie przez Użytkownika opisanych powyżej czynności może doprowadzić do tego, że korzystanie ze strony może być utrudnione.


§4 Pozostałe technologie


Administrator informuje Użytkownika, że stosuje w stronie technologie śledzące działania przez niego podejmowane w celach jego aktywności tj. kod Google Analytics.


§5 Pozostałe


W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione w sklepie.

Polityka Prywatności      Regulamin      Kontakt: biuro@poznaj-sponsorke.pl

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.